Wegen

België: Goede wegen.

Verenigd Koninkrijk: Goede wegen.

Frankrijk: Het wegennet van Frankrijk is een van de dichtste ter wereld. De staat van het wegennet is, over het algemeen, goed. In en rond de grote steden zoals Parijs, Marseille, Lyon, vormen vooral de verkeersopstoppingen een groot probleem, in het bijzonder op autosnelwegen tijdens de vakantieperiodes.

Duitsland: Goede wegen.

Oostenrijk: Goed verkeersnetwerk in Oostenrijk. Voor het gebruik van autosnelwegen en « A wegen » heeft u een vignet nodig (aankoop mogelijk aan de grens) dat op de voorruit moet gekleefd worden aan de linkerkant of boven de achteruitkijkspiegel. Kostprijs (prijs in 2014) van een vignet geldig 10 dagen voor een voertuig tot 3,5T: 8,80€. Bepaalde wegen zijn onderworpen aan extra betalingen (bergpas, tunnel).

Hongarije: Er bestaan verschillende autowegen die de grootste steden verbinden. Het verkeersnet is doorgaans van goede kwaliteit, met uitzondering van bepaalde secundaire wegen en sommige straten in de voornaamste agglomeraties (gebarsten wegdek, gaten, slechte werksignalisatie,…). Buiten de bebouwde kom moet men met kruislichten rijden, ook tijdens de dag. De Hongaarse snelwegen zijn allemaal tolwegen. Het volstaat een vignet te kopen bij de tankstations aan het begin van de snelweg of bij de meeste benzinestations in de grotere steden. Het gaat om een eenvoudig ticket dat men voor de duur van de geldigheid ervan moet bewaren. De tarieven verschillen naargelang de duur (10 dagen, maandelijks of jaarlijks) en het type van voertuig.

Roemenië: In Roemenië rijdt men vaak roekeloos en vele chauffeurs zijn onvoorspelbaar in het verkeer. In het binnenland treft men op de vaak slechte wegen, veel voetgangers, onverlichte landbouwgespannen en loslopende huisdieren en (klein)vee aan. Een RO-vignet (Rovigneta) is verplicht als taks om op de nationale wegen, buiten de steden, te rijden. Men kan dit gele vignet aankopen in benzinestations van PETROM en in postkantoren.

Bulgarije: Bij binnenkomst met een in het buitenland geregistreerd voertuig, dient men de originele boorddocumenten (roze kaart) bij zich te hebben. De wegentaks is te betalen in de lokale munt bij binnenkomst in het land (vignettensysteem). De bedragen zijn vastgesteld in functie van de geldigheidsduur van het vignet, het type van het voertuig en het aantal assen. Borden die de betrokken voertuigtypes, de overeenstemmende taksen en de verkooppunten van de vignetten aanduiden zijn aangebracht bij de binnengrenzen van Bulgarije. Richtprijs voor een personenwagen: voor één week: BGN 15 (circa € 7,5). Het is aan te raden voorzichtig te rijden want de wegen zijn vaak in slechte staat (gaten in wegdek), evenals ’s nachts niet te rijden tenzij absoluut nodig (karren en dieren, geparkeerde voertuigen zonder verlichting). Sinds 31 juli 2012 is het verplicht om ook overdag met de lichten aan te rijden.

Turkije: Goede wegen op het Zuid-Oosten na. Het wegverkeer heeft een kwalijke reputatie. Wees voorzichtig!

Georgië: Er wordt rechts gereden. De snelheid is beperkt tot 60 km/uur in de agglomeraties en tot 80km/uur indien er niet expliciet een snelheidsbeperking wordt opgelegd. Chauffeurs hebben nogal een roekeloze rijstijl, voetgangers dienen extra waakzaam te zijn. Er wordt gewerkt aan de verbetering van het wegennet, met name de belangrijkste verkeersassen. De transversale wegenas en de voornaamste verkeersassen in Kachetië zijn in relatief goede staat.

Armenië: Hoewel de belangrijkste hoofdwegen meestal in relatief goede staat zijn, zijn de meeste secundaire wegen in Armenië in een slechte staat.

Azerbeidzjan: Het wegverkeer is gevaarlijk en het risico op verkeersongevallen ligt hoog.  Veel wegen zijn in slechte staat en slecht verlicht. Wagens rijden rechts op de weg. Indien u met uw eigen voertuig in Azerbeidzjan aankomt, moet er een hoge waarborg voor worden betaald (die u achteraf terugkrijgt). Zoniet moet het voertuig binnen enkele dagen Azerbeidzjan verlaten.

Iran: Het verkeer is zeer gevaarlijk, vooral in de steden. Het wegennet buiten de steden is behoorlijk uitgebreid. Het verkeersreglement noch de snelheidsbeperkingen worden echter gerespecteerd. Veel wagens rijden rond zonder verzekering. Iraanse wegen behoren tot de gevaarlijkste in de wereld.

Turkmenistan: Men rijdt aan de rechterkant van de weg. Buiten de steden liggen de wegen er slecht bij (slecht wegdek, geen markering van wegwerkzaamheden, snel veranderende weersomstandigheden). Rijden in het donker buiten de steden wordt sterk afgeraden. Alle richtingsaanwijzers zijn in het Turkmeens. Het is raadzaam voorzichtig te rijden en het rijgedrag aan te passen. Vele chauffeurs zijn niet verzekerd en niet in staat de schade te betalen. Er bestaat een risico op corruptie door politieagenten tijdens wegcontroles. Er zijn altijd en overal politiecontroles, ook buiten de steden.

Oezbekistan: Om in Oezbekistan met de wagen te rijden dient u in het bezit te zijn van een internationaal rijbewijs en alle nodige registratiedocumenten, waaronder een Oezbeekse autoverzekering. Het wegennet is slecht verlicht en over het algemeen in slechte staat. Denk eraan dat wagens die een rond punt benaderen voorrang hebben op wagens die zich al op het rond punt bevinden. Buiten Tasjkent kan men problemen hebben om brandstof voor de wagen te vinden. De vele politiecontroleposten op de binnenlandse wegen kunnen voor lang oponthoud zorgen.

Tadzjikistan: Tadzjikistan is een bergachtig land waar verplaatsing via de weg moeilijk verloopt. Buiten de steden liggen de wegen er slecht bij. Reizigers worden verzocht voorzichtig te rijden, zich ’s nachts niet buiten de steden te verplaatsen en rekening te houden met het rijgedrag van de lokale bevolking. De reizigers die zich via de Pamir-route wensen te verplaatsen, worden aangemoedigd om extra voorzichtig te zijn.

Kirgizië: Buiten de steden liggen de wegen er slecht bij. Reizigers worden verzocht voorzichtig te rijden, zich ’s nachts buiten de steden niet te verplaatsen en rekening te houden met het rijgedrag van de lokale bevolking. Het is aangeraden op voorhand de toestand van de grenzen met de buurlanden na te gaan (vooral met Oezbekistan), deze zijnde regelmatig gesloten om verschillende redenen.

Kazachstan: Over het algemeen goed tot uitstekende wegen, maar ook veel niet geasfalteerde wegen. In de grote steden is er veel verkeer en niet alle bestuurders zijn gedisciplineerd. Kazachstan is een uitgestrekt land, waar tankstations ver van elkaar gelegen zijn en niet altijd over de benzine 98 beschikken. Een internationaal rijbewijs is vereist. Het is af te raden om een wagen op straat aan te houden, omdat chauffeurs niet altijd eerlijk zijn.

Rusland: De staat van het wegennet is globaal gezien bevredigend in de grootsteden. Dit is minder het geval op het platteland. Reizigers dienen ook rekening te houden met roekeloos rijgedrag van vele bestuurders en uiterst voorzichtig te zijn wanneer ze zelf een voertuig besturen. De snelheidsbeperkingen (60 km/h in de bebouwde zones, 90 km/h buiten de bebouwde zones en 100 km/h op de autosnelwegen) en verkeersregels worden streng gecontroleerd. Reizigers kunnen slechts gedurende een beperkte periode in de Russische Federatie rijden met een internationaal rijbewijs. De weersomstandigheden kunnen hard zijn en het moeilijk maken of zelfs beletten bepaalde verplaatsingen te maken, zeker op het platteland. Afgelegen of slecht bereikbare regio’s zijn risicozones. De afstanden tussen de steden zijn lang en wie reist in een auto op verlaten wegen is kwetsbaar voor plaatselijk banditisme.

Mongolië: De kwaliteit van de wegen is ronduit slecht. Straten worden nauwelijks onderhouden en verkeerslichten functioneren vaak niet. Straatverlichting en signalisatieborden zijn onvoldoende aanwezig. Buiten de hoofdstad zijn er weinig geasfalteerde wegen. Het aantal wagens op de Mongoolse wegen is de laatste jaren drastisch toegenomen maar de lokale bestuurders hebben vaak een beperkte kennis van de wegcode. Bovendien verkeren vele voertuigen in slechte staat. Autorijden is dus gevaarlijk. Het herstellen van voertuigen evenals tanken is niet eenvoudig buiten de steden, waar het gebruik van een vreemde taal erg beperkt blijft. Benzinestations liggen ver van elkaar verwijderd (ca. 100km).

 

 

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: